Zabbix Enterprise The Enterprise-class Monitoring Solution for Everyone

ZS-5340.20190227.799のリリース

ZS-5340 20190227.799をリリースしました。

ZS-5300ハードウェア用のZabbix 4.0ファームウェアです。

システムファームウェア

  • ZS-5340E.20190227.799.firm
  • ZS-5340J.20190227.799.firm (Java Gateway有効)

修正点

  • Zabbix 4.0.4