Zabbix Enterprise The Enterprise-class Monitoring Solution for Everyone

Zabbix 5.0アプライアンスファームウェアのリリース(20220723.968)

Zabbix 5.0アプライアンスファームウェア(20220723.968)をリリースしました。

Zabbixサーバーアプライアンス

ZS-5350

ZS-5300ハードウェア用のZabbix 5.0ファームウェアです。

システムファームウェア
 • ZS-5350E.20220723.968.firm
 • ZS-5350J.20220723.968.firm (Java Gateway有効)

ZS-5500

システムファームウェア
 • ZS-5500E.20220723.968.firm
 • ZS-5500J.20220723.968.firm (Java Gateway有効)

ZS-7500

システムファームウェア
 • ZS-7500E.20220723.968.firm
 • ZS-7500J.20220723.968.firm (Java Gateway有効)

ZS-V500

OVAファイル
 • ZS-V500E.20220723.968.ova
システムファームウェア
 • ZS-V500E.20220723.968.firm
 • ZS-V500J.20220723.968.firm (Java Gateway有効)

Zabbixプロキシアプライアンス

ZP-1500

システムファームウェア
 • ZP-1500E.20220723.968.firm
 • ZP-1500J.20220723.968.firm (Java Gateway有効)

ZP-V500

OVAファイル
 • ZP-V500E.20220723.968.ova
システムファームウェア
 • ZP-V500E.20220723.968.firm
 • ZP-V500J.20220723.968.firm (Java Gateway有効)