Zabbix 6.0アプライアンスファームウェアのリリース(20231212.985)

Zabbix 6.0アプライアンスファームウェア(20231212.985)をリリースしました。

Zabbixサーバーアプライアンス

ZS-5600

システムファームウェア
 • ZS-5600E.20231212.985.firm
 • ZS-5600J.20231212.985.firm (Java Gateway有効)

ZS-7600

システムファームウェア
 • ZS-7600E.20231212.985.firm
 • ZS-7600J.20231212.985.firm (Java Gateway有効)

ZS-V600

OVAファイル
 • ZS-V600E.20231212.985.ova
システムファームウェア
 • ZS-V600E.20231212.985.firm
 • ZS-V600J.20231212.985.firm (Java Gateway有効)

Zabbixプロキシアプライアンス

ZP-1600

システムファームウェア
 • ZP-1600E.20231212.985.firm
 • ZP-1600J.20231212.985.firm (Java Gateway有効)

ZP-V600

OVAファイル
 • ZP-V600E.20231212.985.ova
システムファームウェア
 • ZP-V600E.20231212.985.firm
 • ZP-V600J.20231212.985.firm (Java Gateway有効)