Zabbix Enterprise The Enterprise-class Monitoring Solution for Everyone

Zabbix 2.4.0-1のリリース

Zabbix 2.4.0-1パッケージをリリースしました。

ダウンロード

Red Hat Enterprise Linux 6

 • zabbix-2.4.0-1ent.el6.i686.rpm
 • zabbix-agent-2.4.0-1ent.el6.i686.rpm
 • zabbix-get-2.4.0-1ent.el6.i686.rpm
 • zabbix-sender-2.4.0-1ent.el6.i686.rpm
 • zabbix-2.4.0-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-agent-2.4.0-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-get-2.4.0-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-java-gateway-2.4.0-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-2.4.0-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-mysql-2.4.0-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-oracle10g-2.4.0-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-oracle11g-2.4.0-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-oracle12c-2.4.0-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-pgsql-2.4.0-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-sqlite3-2.4.0-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-sender-2.4.0-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-server-2.4.0-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-server-mysql-2.4.0-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-server-oracle10g-2.4.0-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-server-oracle11g-2.4.0-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-server-oracle12c-2.4.0-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-server-pgsql-2.4.0-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-web-2.4.0-1ent.el6.noarch.rpm
 • zabbix-web-japanese-2.4.0-1ent.el6.noarch.rpm
 • zabbix-web-mysql-2.4.0-1ent.el6.noarch.rpm
 • zabbix-web-oracle-2.4.0-1ent.el6.noarch.rpm
 • zabbix-web-pgsql-2.4.0-1ent.el6.noarch.rpm

Red Hat Enterprise Linux 5

Red Hat Enterprise Linux 4