Zabbix Enterprise The Enterprise-class Monitoring Solution for Everyone

Zabbix 3.0.8-1のリリース

Zabbix 3.0.8-1パッケージをリリースしました。本リリースには以下の修正が含まれます。

Red Hat Enterprise Linux

Red Hat Enterprise Linux 3 (i386)

Red Hat Enterprise Linux 3 (x86_64)

Red Hat Enterprise Linux 4 (i386)

Red Hat Enterprise Linux 4 (x86_64)

Red Hat Enterprise Linux 5 (i386)

Red Hat Enterprise Linux 5 (x86_64)

Red Hat Enterprise Linux 6 (i386)

Red Hat Enterprise Linux 6 (x86_64)

 • zabbix-java-gateway-3.0.8-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-mysql-3.0.8-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-mysql56-3.0.8-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-oracle10g-3.0.8-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-oracle11g-3.0.8-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-oracle12c-3.0.8-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-pgsql-3.0.8-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-pgsql94-3.0.8-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-sqlite3-3.0.8-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-server-mysql-3.0.8-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-server-mysql56-3.0.8-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-server-oracle10g-3.0.8-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-server-oracle11g-3.0.8-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-server-oracle12c-3.0.8-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-server-pgsql-3.0.8-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-server-pgsql94-3.0.8-1ent.el6.x86_64.rpm
 • zabbix-web-3.0.8-1ent.el6.noarch.rpm
 • zabbix-web-japanese-3.0.8-1ent.el6.noarch.rpm
 • zabbix-web-mysql-3.0.8-1ent.el6.noarch.rpm
 • zabbix-web-oracle-3.0.8-1ent.el6.noarch.rpm
 • zabbix-web-pgsql-3.0.8-1ent.el6.noarch.rpm

Red Hat Enterprise Linux 7

 • zabbix-java-gateway-3.0.8-1ent.el7.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-mysql-3.0.8-1ent.el7.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-mysql56-3.0.8-1ent.el7.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-oracle10g-3.0.8-1ent.el7.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-oracle11g-3.0.8-1ent.el7.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-oracle12c-3.0.8-1ent.el7.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-pgsql-3.0.8-1ent.el7.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-pgsql94-3.0.8-1ent.el7.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-sqlite3-3.0.8-1ent.el7.x86_64.rpm
 • zabbix-server-mysql-3.0.8-1ent.el7.x86_64.rpm
 • zabbix-server-mysql56-3.0.8-1ent.el7.x86_64.rpm
 • zabbix-server-oracle10g-3.0.8-1ent.el7.x86_64.rpm
 • zabbix-server-oracle11g-3.0.8-1ent.el7.x86_64.rpm
 • zabbix-server-oracle12c-3.0.8-1ent.el7.x86_64.rpm
 • zabbix-server-pgsql-3.0.8-1ent.el7.x86_64.rpm
 • zabbix-server-pgsql94-3.0.8-1ent.el7.x86_64.rpm
 • zabbix-web-3.0.8-1ent.el7.noarch.rpm
 • zabbix-web-japanese-3.0.8-1ent.el7.noarch.rpm
 • zabbix-web-mysql-3.0.8-1ent.el7.noarch.rpm
 • zabbix-web-oracle-3.0.8-1ent.el7.noarch.rpm
 • zabbix-web-pgsql-3.0.8-1ent.el7.noarch.rpm

Amazon Linux

Amazon Linux 2013.09 (i386)

Amazon Linux 2013.09 (x86_64)

Amazon Linux 2014.03 (i386)

Amazon Linux 2014.03 (x86_64)

 • zabbix-java-gateway-3.0.8-1ent.amzn1403.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-mysql-3.0.8-1ent.amzn1403.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-oracle10g-3.0.8-1ent.amzn1403.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-oracle11g-3.0.8-1ent.amzn1403.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-oracle12c-3.0.8-1ent.amzn1403.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-pgsql-3.0.8-1ent.amzn1403.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-sqlite3-3.0.8-1ent.amzn1403.x86_64.rpm
 • zabbix-server-mysql-3.0.8-1ent.amzn1403.x86_64.rpm
 • zabbix-server-oracle10g-3.0.8-1ent.amzn1403.x86_64.rpm
 • zabbix-server-oracle11g-3.0.8-1ent.amzn1403.x86_64.rpm
 • zabbix-server-oracle12c-3.0.8-1ent.amzn1403.x86_64.rpm
 • zabbix-server-pgsql-3.0.8-1ent.amzn1403.x86_64.rpm
 • zabbix-web-3.0.8-1ent.amzn1403.noarch.rpm
 • zabbix-web-japanese-3.0.8-1ent.amzn1403.noarch.rpm
 • zabbix-web-mysql-3.0.8-1ent.amzn1403.noarch.rpm
 • zabbix-web-oracle-3.0.8-1ent.amzn1403.noarch.rpm
 • zabbix-web-pgsql-3.0.8-1ent.amzn1403.noarch.rpm

Amazon Linux 2014.09 (i386)

Amazon Linux 2014.09 (x86_64)

 • zabbix-java-gateway-3.0.8-1ent.amzn1409.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-mysql-3.0.8-1ent.amzn1409.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-oracle10g-3.0.8-1ent.amzn1409.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-oracle11g-3.0.8-1ent.amzn1409.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-oracle12c-3.0.8-1ent.amzn1409.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-pgsql-3.0.8-1ent.amzn1409.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-sqlite3-3.0.8-1ent.amzn1409.x86_64.rpm
 • zabbix-server-mysql-3.0.8-1ent.amzn1409.x86_64.rpm
 • zabbix-server-oracle10g-3.0.8-1ent.amzn1409.x86_64.rpm
 • zabbix-server-oracle11g-3.0.8-1ent.amzn1409.x86_64.rpm
 • zabbix-server-oracle12c-3.0.8-1ent.amzn1409.x86_64.rpm
 • zabbix-server-pgsql-3.0.8-1ent.amzn1409.x86_64.rpm
 • zabbix-web-3.0.8-1ent.amzn1409.noarch.rpm
 • zabbix-web-japanese-3.0.8-1ent.amzn1409.noarch.rpm
 • zabbix-web-mysql-3.0.8-1ent.amzn1409.noarch.rpm
 • zabbix-web-oracle-3.0.8-1ent.amzn1409.noarch.rpm
 • zabbix-web-pgsql-3.0.8-1ent.amzn1409.noarch.rpm

Amazon Linux 2015.03 (i386)

Amazon Linux 2015.03 (x86_64)

 • zabbix-java-gateway-3.0.8-1ent.amzn1503.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-mysql-3.0.8-1ent.amzn1503.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-oracle10g-3.0.8-1ent.amzn1503.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-oracle11g-3.0.8-1ent.amzn1503.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-oracle12c-3.0.8-1ent.amzn1503.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-pgsql-3.0.8-1ent.amzn1503.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-sqlite3-3.0.8-1ent.amzn1503.x86_64.rpm
 • zabbix-server-mysql-3.0.8-1ent.amzn1503.x86_64.rpm
 • zabbix-server-oracle10g-3.0.8-1ent.amzn1503.x86_64.rpm
 • zabbix-server-oracle11g-3.0.8-1ent.amzn1503.x86_64.rpm
 • zabbix-server-oracle12c-3.0.8-1ent.amzn1503.x86_64.rpm
 • zabbix-server-pgsql-3.0.8-1ent.amzn1503.x86_64.rpm
 • zabbix-web-3.0.8-1ent.amzn1503.noarch.rpm
 • zabbix-web-japanese-3.0.8-1ent.amzn1503.noarch.rpm
 • zabbix-web-mysql-3.0.8-1ent.amzn1503.noarch.rpm
 • zabbix-web-oracle-3.0.8-1ent.amzn1503.noarch.rpm
 • zabbix-web-pgsql-3.0.8-1ent.amzn1503.noarch.rpm

Amazon Linux 2015.09 (i386)

Amazon Linux 2015.09 (x86_64)

 • zabbix-java-gateway-3.0.8-1ent.amzn1509.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-mysql-3.0.8-1ent.amzn1509.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-oracle10g-3.0.8-1ent.amzn1509.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-oracle11g-3.0.8-1ent.amzn1509.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-oracle12c-3.0.8-1ent.amzn1509.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-pgsql-3.0.8-1ent.amzn1509.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-sqlite3-3.0.8-1ent.amzn1509.x86_64.rpm
 • zabbix-server-mysql-3.0.8-1ent.amzn1509.x86_64.rpm
 • zabbix-server-oracle10g-3.0.8-1ent.amzn1509.x86_64.rpm
 • zabbix-server-oracle11g-3.0.8-1ent.amzn1509.x86_64.rpm
 • zabbix-server-oracle12c-3.0.8-1ent.amzn1509.x86_64.rpm
 • zabbix-server-pgsql-3.0.8-1ent.amzn1509.x86_64.rpm
 • zabbix-web-3.0.8-1ent.amzn1509.noarch.rpm
 • zabbix-web-japanese-3.0.8-1ent.amzn1509.noarch.rpm
 • zabbix-web-mysql-3.0.8-1ent.amzn1509.noarch.rpm
 • zabbix-web-oracle-3.0.8-1ent.amzn1509.noarch.rpm
 • zabbix-web-pgsql-3.0.8-1ent.amzn1509.noarch.rpm

Amazon Linux 2016.03 (i386)

Amazon Linux 2016.03 (x86_64)

 • zabbix-java-gateway-3.0.8-1ent.amzn1603.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-mysql-3.0.8-1ent.amzn1603.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-oracle10g-3.0.8-1ent.amzn1603.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-oracle11g-3.0.8-1ent.amzn1603.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-oracle12c-3.0.8-1ent.amzn1603.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-pgsql-3.0.8-1ent.amzn1603.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-sqlite3-3.0.8-1ent.amzn1603.x86_64.rpm
 • zabbix-server-mysql-3.0.8-1ent.amzn1603.x86_64.rpm
 • zabbix-server-oracle10g-3.0.8-1ent.amzn1603.x86_64.rpm
 • zabbix-server-oracle11g-3.0.8-1ent.amzn1603.x86_64.rpm
 • zabbix-server-oracle12c-3.0.8-1ent.amzn1603.x86_64.rpm
 • zabbix-server-pgsql-3.0.8-1ent.amzn1603.x86_64.rpm
 • zabbix-web-3.0.8-1ent.amzn1603.noarch.rpm
 • zabbix-web-japanese-3.0.8-1ent.amzn1603.noarch.rpm
 • zabbix-web-mysql-3.0.8-1ent.amzn1603.noarch.rpm
 • zabbix-web-oracle-3.0.8-1ent.amzn1603.noarch.rpm
 • zabbix-web-pgsql-3.0.8-1ent.amzn1603.noarch.rpm

Amazon Linux 2016.09 (i386)

Amazon Linux 2016.09 (x86_64)

 • zabbix-java-gateway-3.0.8-1ent.amzn1609.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-mysql-3.0.8-1ent.amzn1609.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-oracle10g-3.0.8-1ent.amzn1609.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-oracle11g-3.0.8-1ent.amzn1609.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-oracle12c-3.0.8-1ent.amzn1609.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-pgsql-3.0.8-1ent.amzn1609.x86_64.rpm
 • zabbix-proxy-sqlite3-3.0.8-1ent.amzn1609.x86_64.rpm
 • zabbix-server-mysql-3.0.8-1ent.amzn1609.x86_64.rpm
 • zabbix-server-oracle10g-3.0.8-1ent.amzn1609.x86_64.rpm
 • zabbix-server-oracle11g-3.0.8-1ent.amzn1609.x86_64.rpm
 • zabbix-server-oracle12c-3.0.8-1ent.amzn1609.x86_64.rpm
 • zabbix-server-pgsql-3.0.8-1ent.amzn1609.x86_64.rpm
 • zabbix-web-3.0.8-1ent.amzn1609.noarch.rpm
 • zabbix-web-japanese-3.0.8-1ent.amzn1609.noarch.rpm
 • zabbix-web-mysql-3.0.8-1ent.amzn1609.noarch.rpm
 • zabbix-web-oracle-3.0.8-1ent.amzn1609.noarch.rpm
 • zabbix-web-pgsql-3.0.8-1ent.amzn1609.noarch.rpm

SuSE Enterprise Linux

SuSE Enterprise Linux 11 (x86_64)

SuSE Enterprise Linux 11 (ppc64)

SuSE Enterprise Linux 12 (x86_64)

AIX

Solaris

FreeBSD